KLANTTEVREDENHEID

Buijs Administratie hanteert een klantgerichte benadering waarin de wensen van de klant centraal
staan. Zij onderzoekt alle mogelijke opties, denkt mee en brengt een advies uit, maar werkt alleen
verder als de klant zich hier optimaal in kan vinden. Transparantie staat hier in het verlengde. 

In het geval van beschermmaatregelen kan het soms zo zijn dat de wensen van klant (rechthebbende)
niet (geheel) worden uitgevoerd, omdat dat leidt tot onwenselijke situatie voor de klant zelf. 

Zonder openheid en eerlijkheid is er geen vertrouwen en kan er geen basis worden gelegd voor
goed overleg. Wederzijds respect is een vereiste en van wezenlijk belang.
Indien een klant zich niet gerespecteerd voelt, kan hij of zij dit ten alle tijde aangeven. Er zal dan 
worden gekeken naar een andere mogelijkheid om de klant tegemoet te komen. Een klant heeft 
het recht op inzage in de lopende werkzaamheden. Het is zijn/haar onderneming dus moet de 
mogelijkheid altijd bestaan dat de klant het proces kan inzien. Dit draagt bij aan het proces van het
bouwen aan vertrouwen wat zal zorgen voor een bevredigende en onbezorgde gevoelsbeleving
van de klant. Dit zal op zijn beurt weer zorg dragen voor een positieve beleving ten opzichte
van Buijs Administraties.