LEVENSEXECUTEUR

Wat is een levensexecuteur?

Een levensexecuteur kan u bij leven ondersteunen wanneer u uw eigen belangen niet meer zelf 
kunt behartigen. Het is dus wezenlijk iets anders dan een executeur die uw nalatenschap regelt.
Het voordeel van een levensexecuteur is dat u de regie in eigen hand houdt, doordat u uw wensen
vastlegt. Uw levensexecuteur kan uw zaken vervolgens behartigen wanneer dat nodig is. Dat kan
bijvoorbeeld tijdelijk zijn, gedurende ziekte. 

Hoe benoemt u een (levens)executeur?

De executeur benoemt u in een notariële akte bij de notaris. Daardoor geeft u via (een) volmacht(en)
uitgebreide bevoegdheden. Daardoor bent u verzekerd van een veilige en correcte behandeling
van uw financiële- en zorgtaken.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament wordt opgemaakt als een volmacht. Daarin worden zaken vastgelegd door u
voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen.
Bij een levenstestament behoren ook een eventuele wilsverklaring. Uitgangspunt bij het levens-
testament is dat u zelf de regie houdt over uw leven.