PARTICULIEREN

- Algemene Administratie
- Begeleiding bij schuldhulpverlening
- Bewindvoering
- Curatele Mentorschap
- Aangifte inkomstenbelasting
- Levensexecuteur

U bent geen bedrijf/ondernemer, maar u wilt toch gebruik maken van de diensten van Buijs
Administraties met bijvoorbeeld aangifte van inkomstenbelasting of algemene administraties? 
Dat is ook mogelijk. Een ieder heeft een andere situatie en daarbij stelt Buijs Administraties 
samen met u een plan van aanpak op, geheel naar wens en op maat.